ARM microcontrollers

ARM microcontrollers
deel 1: 35 projecten voor beginners
door Bert van Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ideaal boek voor hobbyisten, studenten en ingenieurs die op een eenvoudige manier C en het gebruik van een mbed ARM microcontroller willen leren, rechtstreeks op internet zonder ingewikkelde software installatie.

ARM mbed microcontroller NXP LPC1768

De projecten in dit boek zijn bedoeld voor beginners op het gebied van ARM microcontrollers of de programmeertaal C. Dat wil niet zeggen dat de projecten allemaal eenvoudig zijn, maar wel dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. We maken bijvoorbeeld gebruik van USB communicatie, een onderwerp dat door de mbed zo eenvoudig wordt gemaakt dat het geschikt is voor een beginners boek.

Cloud technologie

De mbed NXP LPC1768 maakt gebruik van cloud technologie, een revolutionair concept voor software ontwikkeling. Dit houdt in dat u geen software hoeft te installeren om de mbed te kunnen programmeren!

Het enige dat u nodig heeft is een internet browser zoals Microsoft Internet Explorer, en een USB poort op uw PC. U kunt vanaf elke willekeurige PC waar dan ook ter wereld toegang krijgen tot uw project en er aan verder werken. Wanneer u klaar bent kunt u met een paar eenvoudige klikjes met uw muis het programma overzetten naar uw mbed hardware. Uiteraard kunt u de projecten ook downloaden en op uw eigen PC opslaan wanneer u dat liever heeft.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Leer het programmeren van een ARM microcontroller via cloud technologie. Geen moeilijke software installatie op uw eigen PC.
 • Leer de programmeertaal C door leuke en interessante projecten uit te voeren. Geen ervaring of kennis noodzakelijk.
 • Voorbeelden van projecten in dit boek: knipperlicht, tijdschakelaar, donkerschakelaar, digitale thermometer, mensen detector, USB communicatie, pratende microcontroller, fout zoeken, geluidsschakelaar, en nog veel meer - totaal 35 projecten.
 • Voorbeelden van C onderwerpen in dit boek: variabelen, opdrachten, functies, programmaverloop, pointers (inleidend).

Wat heeft u nodig

 • Een PC met USB poort, internet aansluiting en een browser zoals Microsoft Internet Explorer.
 • De gratis download met o.a. broncodes van de projecten
 • Het hardware introductiepakket om snel van start te gaan, verkrijgbaar bij Elektor.Speciale dank Richard York, Simon Ford, Bert Oudshoorn, Bill Hohl en Chris Styles voor hun hulp bij het tot stand brengen van dit schitterende boek.

 

 ARM microcontrollers

ARM microcontrollers
part 1: 35 projects for beginners
by Bert van Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The perfect book for hobbyists, students and engineers who want to learn C and how to use an mbed ARM microcontroller in an easy and fun way, without the need for cumbersome software installations.

ARM mbed microcontroller NXP LPC1768

The projects in this book are meant for beginners in C and ARM microcontrollers. That doesn't mean the projects are simple, but it does mean that they are easy to understand. We use for example USB communications, a subject that is made so easy by the mbed that it is suitable for a beginners book.

Cloud technology

The mbed NXP LPC1768 uses cloud technology, a revolutionary concept in software development. This means you do not need to install software on your PC in order to program the mbed!

The only thing you need is a browser such as Microsoft Internet Explorer, and a USB port on your PC. You can get access to your project from any PC anywhere in the world and continue working on it. When you are done a few simple mouse clicks transfer the program to your mbed hardware. Of course you can optionally download the projects and store them on your own PC.

Features of this book

 • Learn how to program an mbed ARM microcontroller using cloud technology. No complicated software installation on your PC needed.
 • Learn programming in C by doing fun and interesting projects. No previous experience or knowledge required.
 • Examples of projects in this book: flashing light, timer, light activated switch, digital thermometer, people detector, USB communication, talking microcontroller, debugging, sound switch, and much more - 35 projects in total.
 • Examples of C subjects in this book: variables, commands, functions, program execution, pointers (introduction).

What you need

 • A PC with a USB port, internet connection and a browser such as Microsoft Internet Explorer.
 • The free download that contains for example the project source codes
 • The hardware introduction package to get started quickly, available from Elektor.Special thanks to Richard York, Simon Ford, Bert Oudshoorn, Bill Hohl and Chris Styles for their help in realizing this fabulous book.

 

 ARM microcontrollers

ARM microcontrollers
part 1: 35 projects for beginners
by Bert van Dam

 

Microcontrôleurs RISC 32 bits à architecture ARM
35 projets d’initiation en C avec la carte mbed NXP LPC 1768

Peu importe que vous débutiez avec les microcontrôleurs ARM, les contrôleurs en général ou même avec le langage de programmation C, les projets de ce livre conviennent aussi aux débutants. Cela ne signifie pas qu’il s’agit de projets simples, mais qu'ils sont faciles à comprendre. De fait, nous irons jusqu’à utiliser la communication USB, sujet a priori complexe mais que la carte mbed rend si facile à comprendre qu’il avait sa place ici.

l’informatique en nuage

La plate-forme mbed et son microcontrôleur ARM, le NXP LPC1768, sont conçus pour l’informatique en nuage ou cloud computing. Ce concept révolutionne le développement de logiciel : aucune installation de logiciel spécifique, il suffit d’un navigateur Internet, par exemple Firefox ou Internet Explorer, et d’un port USB. Vous programmerez à l’aide de votre navigateur et stockerez vos résultats sur l’internet, et pourrez y accéder depuis n’importe quel PC, où que vous vous trouviez.

Grâce aux explications sur les instructions du langage C, à la description des bibliothèques mbed, aux exemples de programmes et à son index, ce livre vous servira également de référence. Il y est question aussi du traitement de signaux analogiques, de capteurs, de moteurs et de servomoteurs, d'interrupteurs et même de LED bleues !

 

 ARM microcontrollers

ARM-Mikrocontroller
Band 1: 35 Einsteiger-Projekte in C
by Bert van Dam

 

 

 

 

 

 

 

 

ARM-Mikrocontroller
Band 1: 35 Einsteiger-Projekte in C

Die Projekte in diesem Buch sind für Einsteiger in C und ARM-Mikrocontroller ausgelegt. Das heißt nicht, dass diese Projekte einfach sind. Sie sind aber einfach zu verstehen. Es wird beispielsweise die USB-Verbindung zur Kommunikation benutzt, eine Methode, die im mbed-Board so einfach integriert ist, dass sie sich auch für ein Einsteiger-Buch eignet.

Cloud-Technologie

Der mbed NXP LPC1768 nutzt Cloud-Technologie, ein revolutionäres Konzept in der Software-Entwicklung. Es bedeutet, dass man keinerlei Software auf seinem PC installieren muss, um den mbed zu programmieren. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Webbrowser mit Internetzugang und einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC. Sie können von jedem beliebigen Ort der Welt auf Ihr Projekt zugreifen und daran weiterarbeiten. Wenn Sie fertig sind, genügen ein paar einfache Mausklicks, um Ihr Programm auf das mbed-System zu übertragen. Natürlich können Sie die Projekte auch auf Ihren eigenen PC laden und dort speichern.

 • Sie lernen, wie man einen mbed-ARM-Mikrocontroller mithilfe von Cloud-Technologie programmiert. Es ist keine aufwendige Software-Installation auf Ihrem PC notwendig.
 • Sie lernen spielerisch das Programmieren in C anhand einfacher Experimente. Es sind weder Vorkenntnisse noch Erfahrung erforderlich.
 • Dieses Buch umfasst 35 Projekte, u. a. Blitzlicht, lichtempfindlicher Schalter, Digitalthermometer, Personendetektor, USB-Kommunikation, Sprachausgabe.
 • eispiele für C-Anwendungen in diesem Buch: Variablen, Befehle, Funktionen, Programmausführung, Zeiger (Einführung).

Die Quelltexte zu den Beispielprogrammen können kostenlos heruntergeladen werden. Das zum Buch gehörige Hardware-Starterkit kann von der Elektor-Website geordert werden.

Dieses Buch ist ideal für Hobbyisten, Studenten und Ingenieure, die die Programmiersprache C lernen und den Umgang mit ARM-Mikrocontrollern auf leichte und spielerische Weise verstehen wollen, dabei aber auf umständliche Software-Installationen gerne verzichten können.

 

COPYRIGHT: This website and the ideas, software, models, pictures contained herein are Copyright (c) 1995-2014 Bert van Dam (with the exception of the contents of the starterpack and the advertisements). Commercial use by any means, copying, redistribution, modification in any form and in any way, without prior written approval is prohibited. The owner of this website is not responsible for the contents of the advertisements or links.

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2014 Bert van Dam (met als uitzondering de inhoud van de starterpack en de advertenties). Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of de links.