ARM microcontrollers

ARM microcontrollers
deel 2: 30 projecten voor gevorderden
door Bert van Dam

 

 

 

 

 

 

 

Een ideaal boek voor hobbyisten, studenten en ingenieurs die op een eenvoudige manier C en het gebruik van een mbed ARM microcontroller willen leren, rechtstreeks op internet zonder ingewikkelde software installatie.

ARM mbed microcontroller NXP LPC1768

De projecten in dit boek zijn bedoeld voor gevorderden op het gebied van ARM microcontrollers of de programmeertaal C. De kennis van deel 1 van deze serie wordt bekend verondersteld, maar u hoeft deel 1 niet te bezitten om van dit boek gebruik te kunnen maken.

Cloud technologie

De mbed NXP LPC1768 maakt gebruik van cloud technologie, een revolutionair concept voor software ontwikkeling. Dit houdt in dat u geen software hoeft te installeren om de mbed te kunnen programmeren!

Het enige dat u nodig heeft is een internet browser zoals Microsoft Internet Explorer, en een USB poort op uw PC. U kunt vanaf elke willekeurige PC waar dan ook ter wereld toegang krijgen tot uw project en er aan verder werken. Wanneer u klaar bent kunt u met een paar eenvoudige klikjes met uw muis het programma overzetten naar uw mbed hardware. Uiteraard kunt u de projecten ook downloaden en op uw eigen PC opslaan wanneer u dat liever heeft.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Communicatie (RS232, USB HID, SPI, I2C, LCD).
 • Internet (informatie ophalen, webserver, Twitter).
 • Interfacing met PC applicaties geschreven in VB 2010.
 • Kamera vision.
 • Geavanceerdere C functies dan in ARM deel 1.

Wat heeft u nodig

 • De kennis van deel 1 van deze serie.
 • Een PC met USB poort, internet aansluiting en een browser zoals Microsoft Internet Explorer.
 • De gratis download met o.a. broncodes van de projecten.
 • De gratis versie van Microsoft VB2010.
 • Het hardware introductiepakket om snel van start te gaan, verkrijgbaar bij Elektor.Speciale dank Simon Ford, Bert Oudshoorn, Stijn De Mil en Chris Styles voor hun hulp bij het tot stand brengen van dit schitterende boek.

 

 ARM microcontrollers

ARM-Mikrocontroller 2
30 Projekte in C für Fortgeschrittene
Bert van Dam

 

 

 

 

 

 

 

Das ideale Buch für Hobbyisten, Studenten und Ingenieure, die C lernen und den Umgang mit ARM-Mikrocontrollern auf leichte und spielerische Weise verstehen wollen, dabei aber auf umständliche Software-Installationen gerne verzichten können.

ARM mbed Mikrocontroller NXP LPC1768
Die Projekte in diesem Buch sind für Einsteiger in C und ARM-Mikrocontroller ausgelegt. Das heißt nicht, dass diese Projekte einfach sind. Sie sind aber einfach zu verstehen. Es wird beispielsweise die USB-Verbindung zur Kommunikation benutzt, eine Methode, die in mbed so einfach integriert ist, dass sie sich auch für ein Einsteiger-Buch eignet.

Cloud-Technologie
Der mbed NXP LPC1758 nutzt Cloud-Technologie, ein revolutionäres Konzept in der Software-Entwicklung. Es bedeutet, dass man keinerlei Software auf seinem PC installieren muss, um den mbed zu programmieren. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Webbrowser und einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC. Sie können von jedem PC von jedem Punkt der Welt auf Ihr Projekt zugreifen und daran weiter arbeiten. Wenn Sie fertig sind, genügen ein paar einfache Mausklicks, um Ihr Programm auf das mbed-System zu übertragen. Natürlich können Sie die Projekte auch auf Ihren eigenen PC laden und dort speichern.

Themen, die besprochen werden

 • Sie lernen, wie man einen mbed ARM-Mikrocontroller mithilfe von Cloud-Technologie programmiert. Es ist keine aufwendige Software-Installation auf Ihrem PC erforderlich.
 • Sie erfahren, wie man einen ARM-Mikrocontroller mit dem Internet verbindet, wie sich der ARM über das Internet fernsteuern lässt und wie Sie vom ARM Twitter-Nachrichten verschicken können.
 • Es wird eine CMUcam-Kamera angesteuert und in verschiedenen Anwendungsfällen eingesetzt, beispielsweise als Alarm.
  Lernen Sie, wie Sie mit Hilfe der kostenlosen PC-Programmiersprache Visual Basic mit dem ARM-Mikrocontroller unter Verwendung von Multi-Threading kommunizieren.

Beispielprojekte in diesem Buch sind: Internetserver, automatisches Twittern, Digital-Analog-Wandlung, USB-HID, automatische Messungen in einer Tabelle speichern, mit einer Kamera Bewegungen erkennen, serielle Kommunikation mit einem selbstgeschriebenen PC-Programm, arbeiten mit LC-Displays und die SPI- und I²C-Kommunikation.

Was Sie benötigen

 • Einen PC mit USB-Anschluss, Internet-Zugang und einen Internet-Browser.
 • Die Quelltexte der Beispielprogramme, die Sie kostenfrei hier herunterladen können.
 • Den Gratis-Download von Microsofts Visual Basic für Windows.
 • Das Hardwarepaket, um schnell loszulegen.
 • Die Kenntnis und Hardware von Band 1 dieser Reihe.

 

 

COPYRIGHT: This website and the ideas, software, models, pictures contained herein are Copyright (c) 1995-2014 Bert van Dam (with the exception of the contents of the starterpack and the advertisements). Commercial use by any means, copying, redistribution, modification in any form and in any way, without prior written approval is prohibited. The owner of this website is not responsible for the contents of the advertisements or links.

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2014 Bert van Dam (met als uitzondering de inhoud van de starterpack en de advertenties). Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of de links.