Het droomscrhift en andere verhalen Bert van Dam

Het droomschrift
en andere verhalen
door Bert van Dam

Koop dit boek bij Kirja

 

 

 

Het boek bevat ruim 20 prachtige verhalen, die veelal een gemeenschappelijk thema hebben. Ze spelen zich af op het grensvlak van droom en werkelijkheid. In een wereld waar alles anders gaat dan je zou verwachten. Een wereld net iets naast de onze, waar je je voortdurend afvraagt 'waar komt die muziek toch vandaan'. Daardoor heeft de hoofdpersoon meestal geen grip meer op de het verloop van het verhaal en moet pragmatisch zijn toekomst accepteren. Soms griezelig, soms surrealistisch, soms gevoelig meeslepend, maar altijd boeiend.

Een tweetal fragmenten uit het boek:

Een fragment uit het verhaal 'Naar huis'

Zolang ik maar niet het huis in ga is er niets aan de hand, voel ik me kalm en rustig, heer en meester over mezelf. Maar al op de waranda met zijn fraai versierde houtwerk krijg ik een onrustig gevoel in mijn buik. En eenmaal binnen verlamt de eeuwenoude geur van het huis mijn hersenen. Ik voel de geur bezit van me nemen als een trip op gras. Onderweg naar de trap, die mijlenver van de voordeur in het donker verscholen lig voel ik me jonger worden. Met elke stap vallen de jaren verder van me af en als ik onderaan de trap uit voorzorg de leuning beetpak zie ik de hand van een jonge man, de man die ik eens was. En ondanks de plotselinge veranderingen van de trap, recht, met een bocht, opeens dalend, dan weer stijl stijgend raak ik niet buiten adem en kom onvermoeid boven.

Ik kijk over de balustrade naar beneden, naar de statige trap met de rode loper, die nu uitnodigend rustig is, maar ik moet verder. De lange gang is verlicht met messing gaslampen die schaduwen over het plafond laten spelen, en heel in de verte zie ik de deur, die uitnodigend op een kier staat, een lichtstreep als baken door de gang werpend. Ik ben al uren onderweg naar de deur die maar niet dichterbij komt ook al denk ik hem al tien keer gepasseerd te zijn, maar toch sta ik opeens in de kamer en daar is zij ook. Suzanne. Haar schoonheid is verblindend en ik voel mijn lichaam reageren.

Een fragment uit het verhaal 'Eindeloos'

'Wij hebben hier jacketed en traced leidingen, maar ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen wat dat zijn.'
'Eh…'
Goed, dan gaan we nu naar de hoofdreactor.'

Willem, de trainingscoördinator, klom resoluut een smal bordes op en liep met grote stappen in de richting van een uit de kluiten gewassen betonnen bol een tiental meters verderop. Yorim, die geen idee had wat jacketed en traced betekende, ging hem gehaast achterna, zijn stropdas onwennig over zijn smalle schouder wapperend. De zware veiligheidsschoenen aan zijn lange benen bonkten op de metalen roosters, hoog boven de veilige grond. De helm knelde hem om het hoofd zodat zijn uitbundige zwarte haar als een soort waaier uitstak. Een schrale wind prikte in zijn bruine ogen, blies dwars door zijn overhemd. Op zijn colbert jasje, speciaal aangeschaft want u weet toch dat wij ons hier zo kleden, zat al een smeervlek. Hij had bij aankomst op de fabriek trots verteld dat hij zojuist afgestudeerd was (waarbij hij overigens vergat te vermelden dat hij acht jaar over de vijf jarige studie had gedaan) zodat Willem er vanuit ging dat de nieuwe productieplanner aan een half woord genoeg zou hebben.
'De reactie is natuurlijk exotherm.'
'Er komt dus warmte bij vrij' zei Yorim, opgelucht dat hij eindelijk een term herkende, en legde met een nonchalant gebaar zijn bleke hand op een metalen ding dat uit de betonnen bol stak.
'Wat heb je eigenlijk gestudeerd jongen?'
'Wiskunde' zei hij kreunend en wapperde wild met zijn hand.
Het uitstekende ding bleek een thermokoppel en was gloeiend heet

Een van de verhalen uit dit boek, Eindeloos, is verfilmd voor het 5de Gorinchemse filmfestival 2002. In dit verhaal ontdekt een nogal sullige jongeman dat hij de tijd enige minuten kan terugzetten. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot komische situaties, met aan het eind van het verhaal een zeer verrassende wending.

De film is geproduceerd door Marvelmedia, die al eerder aan dit festival heeft meegedaan. Helaas heeft de flm geen prijs gewonnen hoewel het publiek erg enthousiast was.

 

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2010 Bert van Dam. Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de links.