Interfacing Screw Shield - Bert van Dam

ISS
Interfacing Screw Shield
Bert van Dam

Het Interfacing Screw Shield stelt u in staat om de meest uiteenlopende componenten met een Arduino te verbinden. Bijvoorbeeld componenten met een te hoog voltage, een te hoog stroomverbruik, of juist een te laag voltage. Door de schroefverbindingen hoeft u niet te solderen en kunt u snel tijdelijke en permanente verbindingen maken.

Het Interfacing Screw Shield heeft de volgende eigenschappen:

  • Een ingang voor voltages tot 15 volt gelijkspanning.
  • Een ingang met traploze versterking van 1x tot 101x.
  • Een ingang met calibratie potmeter.
  • Zes uitgangen voor gezamenlijk maximaal 500 mA en indien gewenst zes verschillende voltages van 0 tot maar liefst 50 volt (geschakeld naar de nul).
  • 21 schroefverbindingen zodat niet gesoldeerd hoeft te worden, ook niet voorpermanente aansluitingen.
  • Voorzien van vier headers zodat andere shields er bovenop geplaatst kunnen worden.
  • Breder dan een normaal shield zodat de schroefverbindingen en potmeters altijd toegankelijk zijn, ook wanneer er andere shields bovenop geplaatst zijn.

Voor Internet of Things toepassingen is dit een onmisbaar shield voor elke Arduino die u gebruikt. Het ISS wordt opgebouwd geleverd door Elektor.

 

 Interfacing Screw Shield - Bert van Dam

ISS
Interfacing Screw Shield
Bert van Dam

Der Arduino ist ein flexibles Mikrocontroller-Entwicklungsboard, mit dem man sehr viel anstellen kann. Leider sind seine Ein- und Ausgänge für viele Projekte dieses Buches "Internet of Things" nicht geeignet. Sie liefern zu wenig Strom oder können mit hohen Spannungen nicht umgehen. Deshalb setzen wir das Interfacing-Screw-Shield mit folgenden Eigenschaften ein:
• Ein Eingang für Gleichspannungen bis 15 V.
• Ein Eingang mit stufenloser Verstärkung von x1 bis x101.
• Ein Eingang mit Kalibrier-Potentiometer.
• Sechs Ausgänge für (gemeinsam) 500 mA und sechs – wenn gewünscht, verschiedene – Spannungen von 0 bis 50 V (gegen Null geschaltet).
• 21 Schraubverbindungen machen Löten überflüssig, auch nicht bei permanenten Anschlüssen.
• Vier Stiftleisten, auf die andere Shield gesteckt werden können
• Breiter als ein normales Shield, so dass Schraubverbindungen und Stiftleisten immer zugänglich sind, auch wenn andere Shields aufgesteckt sind.

Für Anwendungen im Internet of Things ist dieses Shield für jeden verwendeten Arduino unverzichtbar.

 

 Interfacing Screw Shield - Bert van Dam

ISS
Interfacing Screw Shield
Bert van Dam

The Arduino is a flexible microcontroller development board that you can do a lot with, but for many of the projects in the book IoT Gets U Going, the Arduino’s inputs and outputs aren’t strong enough. They supply too little current, or cannot handle or output high enough voltages. For this reason, we make use of the Interfacing Screw Shield (ISS) for the Arduino.

This shield has the following features:

• DC power input of up to 15 volts
• An analog input with a seamless gain of between 1× and 101×
• Input via a calibration potentiometer
• 6 outputs that deliver a combined total of up to 500 mA and, if required, up to 6 different voltages, each of between 0 V and 50 V (switched to ground)
• 21 screw terminals so that permanent, soldered connections are not required
• 4 pass-through pin headers, which allow additional shields to be stacked on top of it
• Wider than a normal shield, so the screw terminals and potentiometers are always accessible, even if additional shields are stacked on top of it

For Internet of Things (IoT) applications, the Interface Screw Shield is an essential shield for your Arduino.

COPYRIGHT: This website and the ideas, software, models, pictures contained herein are Copyright (c) 1995-2016 Bert van Dam (with the exception of the contents of the starterpack and the advertisements). Commercial use by any means, copying, redistribution, modification in any form and in any way, without prior written approval is prohibited. The owner of this website is not responsible for the contents of the advertisements or links.

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2016 Bert van Dam (met als uitzondering de inhoud van de starterpack en de advertenties). Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of de links.