Starten met Internet of Things

Starten met Internet of Things
35 projecten met Raspberry Pi en Wireless Arduino
Bert van Dam

Internet of Things (alles aan het internet) is een trend die zich niet meer laat keren. We willen alles in huis met onze mobiel of tablet doen, van Facebook tot TV kijken, van lichten bedienen tot de temperatuur in de gaten houden.

In dit boek laten we in 35 leuke en handige projecten zien hoe u op eenvoudige wijze zelf een Internet of Things systeem kunt aanleggen. We gaan in op de hardware (de perfecte combinatie van Raspberry Pi en Arduino) en de software om bediening via internet mogelijk te maken.

We maken gebruik van Wi-Fi en radioverbindingen zodat er geen kabels dwars door uw huis hoeven. Wanneer u deze projecten maakt heeft u een compleet Internet of Things systeem waarmee u van alles in uw huis kunt bedienen en bekijken. Bijvoorbeeld of er post in de brievenbus ligt en of de auto in de garage staat. U kunt op vanaf de bank het licht aandoen en het alarm bedienen. Door de heldere uitleg kunt u de projecten eenvoudig aanpassen om bijvoorbeeld uw koffiezetautomaat of tv op afstand aan te zetten. Via de index vindt u gemakkelijk creatieve projecten die als voorbeeld kunnen dienen, zodat u zelfstandig alles met het internet kunt verbinden. Alle project software kan gratis van de Elektor website gedownload worden.

Dit unieke boek mag niet in uw collectie ontbreken!

 

 Starten met Internet of Things

Internet of Things
35 projekte mit Raspberry Pi und Arduino
Bert van Dam

Das Internet of Things (Internet der Dinge) ist eine unumkehrbare Entwicklung. Wir möchten gerne alles im Haus mit unserem Smartphone oder Tablet erledigen – von Facebook bis Fernsehen, Lampen steuern oder die Heizungstemperatur einstellen.

In diesem Buch stellen wir 35 interessante und nützliche Projekte vor, die demonstrieren, wie Sie selbst ein Internet-of-Things-System anlegen können. Wir gehen auf die Hardware ein, einer perfekten Symbiose von Raspberry Pi und Arduino, und entwickeln die Software, die eine Steuerung über das Internet verwirklicht. Wir setzen dabei WLAN- und Funkverbindungen ein und vermeiden so einen Kabelsalat im Haus.

Wenn Sie die Projekte aufbauen, verfügen Sie über ein vollständiges Internet-of-Things-System, mit dem Sie alles im Haus bedienen, steuern und überwachen können, zum Beispiel ob Post im Briefkasten steckt oder das Auto in der Garage steht. Sie können bequem vom Sofa aus das Licht einschalten oder die Alarmanlage aktivieren/deaktivieren. Durch die ausführlichen Erläuterungen wird es Ihnen ein Leichtes sein, Projekte anzupassen, um zum Beispiel die Kaffeemaschine oder das Fernsehgerät aus der Ferne ein- und auszuschalten. Über den Index finden Sie leicht kreative Projekte, die Ihnen als Ausgangspunkt für eigene Entwicklungen dienen können, mit denen Sie selber alles, was Sie wollen, mit dem Internet verbinden können.

Die Projekt-Software kann kostenlos von der Elektor-Webseite heruntergeladen werden.

 

COPYRIGHT: This website and the ideas, software, models, pictures contained herein are Copyright (c) 1995-2015 Bert van Dam (with the exception of the contents of the starterpack and the advertisements). Commercial use by any means, copying, redistribution, modification in any form and in any way, without prior written approval is prohibited. The owner of this website is not responsible for the contents of the advertisements or links.

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2015 Bert van Dam (met als uitzondering de inhoud van de starterpack en de advertenties). Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of de links.